ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ FCI

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΚΥΛΩΝ


Στις εκθέσεις σκύλων  που διοργανώνονται σε χώρες μέλη της FCI,  οι κριτές πρέπει να ακολουθούν πάντα τα ισχύοντα πρότυπα της FCI για τις φυλές που κρίνουν, εφ 'όσον αυτά δεν έρχονται σε σύγκρουση με το εθνικό δίκαιο.

Δεν δικαιούται κανένας κριτής να ερμηνεύσει κανένα πρότυπο με  τέτοιο τρόπο που να είναι σε σύγκρουση με την λειτουργική της υγείας ενός σκύλου.
Όταν κρίνει, οποιοσδήποτε κριτής, οφείλει να υπακούει αυστηρά  στους κανονισμούς της FCI για τους κριτές, τους κανονισμούς της FCI για τις εκθέσεις καθώς και όλους τους άλλους κανονισμούς της FCI.
Οι κριτές πρέπει να προετοιμάζονται πριν από κάθε  έκθεση, μελετώντας τα πρότυπα και όλους τους άλλους σημαντικούς κανονισμούς.

 Οι κριτές πρέπει:


- Είναι πάντα πολύ εμπεριστατωμένοι, λεπτομερείς και προσεκτικοί στη δουλειά τους?
- Να κρίνουν τους σκύλους σύμφωνα με το πρότυπο FCI της συγκεκριμένης φυλής?
- Να υπακούουν τηρώντας τους κανονισμούς της FCI του κώδικα για την ευζωία και την  ευημερία των καθαρόαιμων σκύλων?
- Να σέβονται τους κριτές συναδέλφους τους και τους εκθέτες.


ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ


1. Γενικά


Όλοι οι κριτές εκθέσεων, κάθε οργανισμού χώρας μέλους της FCI,  επιτελούν ένα σημαντικό καθήκον της διεθνούς  κυνολογικής κοινωνίας. Η συμπεριφορά τους θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, άμεμπτη και άψογη είτε εκτελούν το έργο τους κρίνοντας,  είτε στην προσωπική τους ζωή.

 

Κατά συνέπεια:


1. Ο κριτής δεν πρέπει ποτέ να αργοπορήσει στο ραντεβού του και στην προσέλευσή του στο στίβο για την αξιολόγηση των σκύλων ή να εγκαταλείψει το χώρο της έκθεσης πριν εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
2.Ο κριτής δεν πρέπει να επικρίνει το έργο του άλλου κριτή.
3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας κριτής να ζητήσει από οποιονδήποτε να τον προσκαλέσουν για να κρίνει.
4.Ο κριτής δεν επιτρέπεται να συμβουλεύεται τον κατάλογο της έκθεσης, πριν ή κατά τη διάρκεια κρίση του. Πρόσβαση στον κατάλογο της έκθεσης ο κριτής επιτρέπεται να έχει, μετά τον πλήρη τερματισμό της έκθεσης.
5. Στο στίβο ένας κριτής πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά και να εξετάζει όλα τα σκυλιά χωρίς διακρίσεις. Ο κριτής πρέπει να είναι νηφάλιος και κατάλληλα ντυμένος, σύμφωνα με το καθήκον που έχει να εκπληρώσει και θα πρέπει πάντα να είναι σωστός και ευγενικός.
6.Ο κριτής απαγορεύεται να καπνίζει μέσα στο στίβο.
7. Ο κριτής απαγορεύεται να πίνει αλκοόλ μέσα στο στίβο.
8. Ο κριτής απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει κάποιο κινητό τηλέφωνο μέσα στο στίβο, ενώ κρίνει.
9. Ο κριτής απαγορεύεται να δηλώσει συμμετοχή σκύλου του, ούτε επιτρέπεται να χειριστεί σκύλο σε μια έκθεση στην οποία ο ίδιος τελεί τα καθήκοντά του σαν κριτής.
10. Κάθε συνεργάτης του κριτή, κάθε μέλος της άμεσης οικογένειάς του ή οποιοδήποτε άτομο που ζει με τον κριτή στην ίδια στέγη,  μπορεί να εισέλθει στην έκθεση και να χειριστεί οποιουσδήποτε σκύλους που ανήκουν σε  φυλή-φυλές, τις οποίες ο κριτής δεν κρίνει, εκείνη την ημέρα της έκθεσης.
11. Οι σκύλοι που ένας  κριτής χειρίζεται σε διεθνή-CACIB έκθεση,  στην οποία ο κριτής δεν  κρίνει, πρέπει να είναι είτε εκτροφής,  είτε ιδιοκτησίας είτε συνιδιοκτησίας από τον ίδιο, ή από ένα μέλος της άμεσης οικογένειάς του ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ζει μαζί του στην ίδια στέγη.
12.  Ο κριτής δεν μπορεί να κρίνει οποιοδήποτε σκυλί έχει στην ιδιοκτησία του, ούτε σκύλους που έχει συν-ιδιοκτησία, ή που έχει υπό όρους και προϋποθέσεις, ή διατηρεί υπό φύλαξη ή πούλησε εντός των έξι μηνών που προηγούνται της έκθεσης στην οποία κρίνει. Το ίδιο ισχύει και για τους σκύλους που ανήκουν σε έναν συνεργάτη του, ή ένα μέλος της άμεσης οικογένειάς του ή κάθε άτομο που ζει μαζί του στην ίδια στέγη.

13. Ο κριτής δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει προς τις εκθέσεις στις οποίες κρίνει, μαζί με εκθέτες που θα παρουσιάσουν  σκύλο στον  ίδιο τον κριτή, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης  διοργάνωσης.
14. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο κριτής να έχει κοινωνικές σχέσεις, να συναναστρέφεται ή να διαμείνει μαζί με εκθέτες που θα παρουσιάσουν σκύλους στον αυτόν τον ίδιον. Ο κριτής μπορεί να το πράξει μόνο μετά την κρίση και όταν απολύτως όλα τα καθήκοντά του σε σχέση με την έκθεση, έχουν πλέον ολοκληρωθεί.


ΕΠΙΣΗΣ:1. Όταν ο κριτής κρίνει εκτός της χώρας όπου έχει την κατοικία του, ο κριτής πρέπει να γνωρίζει άπταιστα τουλάχιστον μία από τις τέσσερις γλώσσες της FCI (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά). Σε περίπτωση που ένας κριτής δεν είναι σε θέση να πληροί την προϋπόθεση αυτή, είναι ο ίδιος υπεύθυνος να παρέχει τον δικό του διερμηνέα, αν του το ζητήσει ο διοργανωτής της έκθεσης.

2. Ένας κριτής εκθέσεων της FCI μπορεί να κρίνει μόνον σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την FCI ή από τους Ομίλους που είναι συνδεδεμένοι και συνεργαζόμενοι με την FCI. Ένας κριτής εκθέσεων της FCI δεν επιτρέπεται να κρίνει σε εκδηλώσεις που δεν αναγνωρίζονται από την FCI. Με τη λήψη μια πρόσκληση για να κρίνει σε μια χώρα εκτός της χώρας όπου έχει την κατοικία του ο κριτής πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες έρευνες για να εξακριβώσει ότι ο φορέας που διοργανώνει την έκθεση υπάγεται στη δικαιοδοσία της FCI ή διοργανώνεται από οργανισμό αναγνωρισμένο από την FCI.


3. Ο κριτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμφωνήσει να κρίνει μια φυλή σε οποιαδήποτε έκθεση, για την οποία δεν έχει εγκριθεί να την κρίνει από το εθνικό οργανισμό του. Το ίδιο ισχύει και ως προς το να κρίνει στα τελικά στο επίπεδο του Καλύτερος Ομάδος και Καλύτερος Έκθεσης.  


4. Όλοι οι κριτές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της FCI, πρέπει σε κάθε περίπτωση να ακολουθούν τα πρότυπα φυλής της  FCI, όταν  καλούνται να τελέσουν τα καθήκοντά τους  σε εκθέσεις υπό την αιγίδα της FCI. Αν και με την ανάθεση να ασκήσουν καθήκοντα του κριτή, είναι υποχρεωμένοι να κρίνουν αυστηρά και αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο της φυλής FCI που ισχύει σήμερα.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΠΟΙΝΕΣ


1. Κάθε κριτής που παραβιάζει, με οποιοδήποτε τρόπο, τους κανονισμούς εκθέσεων της FCI και / ή τους εθνικούς κανονισμούς εκθέσεων, καθώς και τους κανονισμούς της FCI για τους κριτές εμπίπτει στη δικαιοδοσία του αναγνωρισμένου από την FCI Ομίλου της χώρας μέλους της FCI, οι οποίοι πρέπει να τιμωρήσουν τον εν λόγω κριτή, αν η παράβαση έχει αποδειχθεί . Ο αναγνωρισμένος Όμιλος της χώρας- μέλους της FCI υποχρεούνται να περάσει ένα ρυθμιστικό κανόνα που επιβάλλει να τιμωρείται κάθε παράπτωμα-παράβαση καθήκοντος ή οποιαδήποτε παραβίαση από τους κριτές της χώρας του.

 

2. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω κριτής πρέπει να έχει το δικαίωμα ακρόασης, είτε προφορικά είτε εγγράφως. Στον κριτή πρέπει να δοθεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση  και να προσβάλλει την απόφαση.  Κανένα πρόσωπο που έχει εμπλακεί στην επιβολή της ποινής δεν μπορεί να είναι ένα μέλος της Αρχής που θα εξετάσει την  προσφυγή-αίτηση αναιρέσεως, όταν αυτή γίνεται.


3. Ο αναγνωρισμένος Όμιλος της χώρας- μέλους της FCI πρέπει να προβλέπει τις ακόλουθες επιλογές ποινής:
α) τη διευθέτηση της υπόθεσης χωρίς τιμωρία
β) την έκδοση μιας προειδοποίησης, με ή χωρίς την απειλή της απαγόρευσης του κριτή από το δικαίωμα να κρίνει.
γ) την απαγόρευση του ατόμου ως προς το να κρίνει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
δ) την ακύρωση του ατόμου ως κριτής
ε) την άρνηση ή την ανάκληση της άδειας να κρίνει στο εξωτερικό

4. Αφού η ποινή λάβει νομική ισχύ, η FCI πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με απόφαση, από τον αναγνωρισμένο Όμιλο της χώρας- μέλους της FCI.    

 

Το πλήρες κείμενο στα αγγλικά θα το βρείτε στην ηλεκτρονική  διεύθυνση : http://www.fci.be/circulaires/48-2012-annex2-en.pdf

Copyright © 2019 Μαρία Δεκαρίστου
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της συγγραφέως. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.